کیان فرشته ای از بهشت برای مامان وبابا

بدون عنوان

سلام دوستای خوبه کیان. اومدم به شما بگم که من مامان بد کیان ،این آقا پسر گل رو از تاریخ 92/7/14 به مهد کودک احسان مادر سپردم چون باید از 92/7/15 به محل کارم مراجعه می کردم و از اونجایی که من سر کار رفتن و توی اجتماع بودن رو  دوست دارم این گل پسر رو به مهد سپردم و اومدم سرکارو حالا اومدم تا به بد بودن خودم اعتراف کنم.
23 مهر 1392