کیان فرشته ای از بهشت برای مامان وبابا

**گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد**

بدون عنوان

سلام دوستای خوبه کیان. اومدم به شما بگم که من مامان بد کیان ،این آقا پسر گل رو از تاریخ 92/7/14 به مهد کودک احسان مادر سپردم چون باید از 92/7/15 به محل کارم مراجعه می کردم و از اونجایی که من سر کار رفتن و توی اجتماع بودن رو  دوست دارم این گل پسر رو به مهد سپردم و اومدم سرکارو حالا اومدم تا به بد بودن خودم اعتراف کنم.
23 مهر 1392