کیان فرشته ای از بهشت برای مامان وبابا

**گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد**

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 31
امتیاز جذابیت: 15,489
99 دنبال کنندگان
1,915 پسندها
1,778 نظرات
318 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ