کیان فرشته ای از بهشت برای مامان وبابا

یک خبر خوب

سلااااام  دوستا خوبم. اومدم بهتون یک خوب خوب بدم و اون این که بعد از دو دوره امتحان بالاخره آقا کیان رو موفق شدیم از پوشک بگیریم و این اتفاق خوب روز پنجشنبه مورخ95/3/6 افتاد تا دیگه شاه پسر من واسه خودش مردی شده باشه. درضمن بابا جونش هم  برایش یک ماشین پلیس بزرگ خرید و به قول خودش در مورد انجام این کار خوب آقا کیان عمل کرد و آقا کیان ما هم خیلی از جایزش خوشش اومد و کلی خوشحال شد .در ضمن ما برای نازنین خانم هم جایزه گرفیتیم و جایزه ایشون به خاطر این بود که دختر خیلی خوبی بوده.به امید موفقیت های روزافزون شما فرشته های گل(الهی آمین)دوووووستووووووون داریم گلهای ما. ...
9 خرداد 1395
1