کیان فرشته ای از بهشت برای مامان وبابا

پختن آش دندونک

سلام دوستای خوب ما.امیدوارم حالتون خوب باشه.دوستای خوب اومدم بهتون بگم که گل پسر ماه من دو تا مروارید خوشگل تو دهنش در آورده و ما هم به همین مناسبت روز پنجشنبه مورخ 92/10/19 با مامان جونش(مامان طاهره)براش آش دندونک پختیم و پخش کردیم. به امید روز دامادی گل پسر ماهم. امیدوارم خداوند بزرگ نی نی های ناز شما هم نگه داره .قول میدهم تو چند روز اخیر عکس هایی از پسر ماهه براتون بزارم،راستی پسر گلم تازگی ایستادن هم یاد گرفته ضمن اینکه بابا-مامان و ددر هم می گه.  
22 دی 1392
1